Особливості діагностичного контролю технічного стану обладнання засобів річкового та морського транспорту: монографія / за заг. ред. Дакі О.А. Київ: Державний університет інфраструктури та технологій, 2021. 228 с.

Монографія присвячена актуальним науковим дослідженням, які пов’язані з необхідністю розроблення методів синтезу тестових сигналів і оброблення відгуків на них для підвищення достовірності та оперативності контролю технічного стану енергетичних установок та радіонавігаційного обладнання засобів водного транспорту.

Монографія має п'ять тематичних розділів: «Аналіз методів контролю технічного стану двигунів засобів водного транспорту та методів спектрального аналізу випадкових сигналів», «Математична модель і метод аналізу оцінок спектральної щільності потужності випадкових сигналів», «Методи оптимізації функції спектрального вікна фільтрів для спектрального аналізу випадкових сигналів», «Дослідження фільтрів для спектрального аналізу випадкових сигналів при контролі технічного стану двигунів», «Покращення показників ефективності контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту».

Рекомендовано до друку Вченою радою Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (протокол № 17 від 04 листопада 2021 р.)

Монографія

Аналіз методів контролю технічного стану двигунів засобів водного транспорту та методів спектрального аналізу випадкових сигналів

Деякі питання функціонування двигунів засобів відного транспорту

Дакі О.А.7-20

Методи контролю технічного стану двигунів засобів відного транспорту

Штрибець В.В.21-41

Аналіз методів дослідження оцінок спектральної щільності потужності при спектральному аналізі випадкових сигналів

Ліганенко В.В.42-56

Математична модель і метод аналізу оцінок спектральної щільності потужності випадкових сигналів

Узагальнена математична модель оцінки спектральної щільності потужності випадкових сигналів

Іваненко В.М.58-65

Узагальнена математична модель порівняння основних класичних методів апаратурного спектрального аналізу

Чебан В.І.66-71

Оцінка спектральної щільності потужності методу вимірювання на усереднення коефіцієнтів Фур'є випадкового сигналу по частотах

Штрибець В.В.72-85

Аналіз статистичних характеристик оцінок спектральної щільності потужності випадкових сигналів

Федунов В.М.86-103

Методи оптимізації функції спектрального вікна фільтрів для спектрального аналізу випадкових сигналів

Методи оптимізації форми функції вузько-смугових фільтрів для спектрального аналізу випадкових сигналів

Ліганенко В.В.105-125

Дослідження можливостей реалізації оптимальних функцій спектрального вікна при застосування динамічних фільтрів

Ліганенко В.В.126-141

Дослідження фільтрів для спектрального аналізу випадкових сигналів при контролі технічного стану двигунів

Синтез фільтру для спектрального аналізу випадкових сигналів при контролі технічного стану двигунів

Чебан В.І.143-164

Дослідження синтезованого фільтру для спектрального аналізу випадкових сигналів при контролі технічного стану двигунів

Федунов В.М.165-173

Покращення показників ефективності контролю технічного стану радіонавігаційного комплексу засобів водного транспорту

Обґрунтування критеріїв оптимальності синтезу тестових сигналів для контролю радіонавігаційних комплексів

Чебан В.І.174-184

Розрахунок функції параметрів контролю радіонавігаційних комплексів

Іваненко В.М.185-200

Обгрунтування критерію точності контролю радіонавігаційних комплексів

Федунов В.М.201-209

Обгрунтування критерію точності контролю радіонавігаційних комплексів

Федунов В.М.201-209

Обгрунтування критеріїв ефективності радіонавігаційних комплексів

Іваненко В.М.210-222