Наш факультет пропонує отримати конкурентоспроможну на ринку праці професію.

Обирайте та отримуйте якісну освіту!

Освітній ступінь: Бакалавр.

Форми навчання: Денна та заочна.

Терміни навчання:

 • Після школи – 4 роки;

 • Після коледжу – 3 роки.

Спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»
Спеціалізація 271.01 «Навігація та управління суднами»

ОПП «Судноводіння»

Судноводій або навігатор - фахівець, який займається кораблями, головним завданням якого є водіння судна по наміченому маршруту. Він не тільки займається навігацією, а й також керує діями екіпажу.

Крім знання лоції і всіх технічних аспектів судноводіння, цей фахівець зобов'язаний володіти знаннями, пов'язаними з метеорологією і морехідної астрономією.

Незважаючи на те, що людина з легкістю вже може пересуватися в 3 вимірах, морський транспорт не втратив свій актуальності і не застарів. Адже більше 70% нашої планети покрито водою, а для благополучного подолання водних просторів потрібні професійні навігатори, які відмінно знають не тільки пристрій свого судна, а й звичаї мінливої ​​морської стихії.

Фахівець, що має справу з технікою і відповідає за безпеку людей та багажу на борту повинен вміти робити миттєві розрахунки і володіти технічним складом розуму, мати відмінний окомір.

Ця професія користується популярністю не тільки у водних просторах, але і на підприємствах річкового місцевого пароплавства.

Освітній ступінь: Бакалавр.

Форми навчання: Денна та заочна.

Терміни навчання:

 • Після школи – 4 роки,

 • Після коледжу – 3 роки.

Спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»
Спеціалізація 271.02 «Управління технічними системами та комплексами»

ОПП «Експлуатація суднових енергетичних установок»

У чому полягають обов’язки суднового механіка?

Судновий механік:

 • забезпечує надійну безпечну роботу та технічне обслуговування суднових машин, механізмів та устаткування, що впливають на безпеку експлуатації судна;

 • стежить за дотриманням установленого режиму роботи головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, парових котлів, насосних систем і систем керування, які пов’язано з ними;

 • забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка;

 • вживає відповідних заходів у разі виявлення несправностей у роботі механізмів і установок у машинному й котельному відділеннях;

 • контролює виконання робіт, які проводяться судновими та береговими працівниками з технічного обслуговування й ремонту суднових механічних і електричних установок та устаткування;

 • стежить за правильним та економним використанням палива, мастильних та інших матеріалів під час вахти;

 • забезпечує подачу електроенергії та пари споживачам.

Освітній ступінь: Бакалавр.

Форми навчання: Денна та заочна.

Терміни навчання:

 • Після школи – 4 роки;

 • Після коледжу – 3 роки.

Спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»
Спеціалізація 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

ОПП «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

В сучасних суднах часто використовуються дизельні генератори та інші електронні пристрої, які повинен підтримувати в робочому стані судновий електромеханік і електрик.

На судах має бути не менше двох суднових електриків. Зазвичай стільки і працюють на невеликих судах. Для роботи великих кораблів потрібна невелика команда, в яку входить головний майстер-електрик і його підлеглі.

Робота у суднового електрика досить об'ємна і складна. Необхідно досконально розбиратися в електросхемах, вузлах і агрегатах корабля, вивчити пристрій всіх електричних систем.

Судовому електрику потрібно знати пристрій внутрішнього зв'язку на кораблі, морські сигнали, а також правила порятунку на воді.

Головні обов'язки суднового електрика:

 • Здача/прийом вахти на кораблі;

 • Забезпечення роботи електричних агрегатів;

 • Обслуговування електричного обладнання (найчастіше це дизельний генератор).;

 • Підтримка порядку в технічних приміщеннях, ведення журналу по ремонту обладнання;

 • Уміння коректно поводитися в разі надзвичайної ситуації.

Важливі події


Абітурієнту:

Бажаєш отримати якісну освіту і конкурентоспроможну на ринку праці професію? Бажаєш стати капітаном судна, судновим механіком, електриком, або у майбутньому обіймати керівні кадри в морських та річкових портах, судноремонтних та суднобудівних заводах?

Тоді запрошуємо стати студентом нашого факультету!

Тут ви отримаєте знання які допоможуть вам у майбутньому!

Тут готують конкурентоспроможних фахівців для транспортної галузі!

Готуємо кадри для водного транспорту!

Ми – єдиний в регіоні заклад вищої освіти в якому здійснюється підготовка фахівців для морського та річкового транспорту.

Євроінтеграція студентів та випускників!

Наші студенти мають можливість навчатися за Європейськими програмами. Ми співпрацюємо з університетами країн Європи.

Поєднуємо навчання з практикою!

Наші студенти вдосконалюють свої професійні навички на провідних підприємствах транспортної інфраструктури.

Потужний кадровий потенціал!

Бакалаврів, магістрів, докторів філософії та докторів наук готують досвідчені фахівці транспортної галузі та інших галузей.