Протидія дискримінації та сексуальним домаганням
у Дунайському інституті водного транспорту
Державного університету інфраструктури та технологій

Дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій Законом України.

Сексуальними домаганнями вважаються дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) або фізично (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають особу, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Дунайський інститут водного транспорту засуджує гендерне насильство, у тому числі, сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі, та зобов’язується сприяти протидії цьому явищу. З метою запобігання їх виникнення, в інституті реалізується комплекс заходів:

План заходів, спрямованих на протидію дискримінації і сексуальним домаганням у ДІВТ ДУІТ на 2023-2024 навчальний рік

Заходи в ДІВТ ДУІТ щодо протидії дискримінації та сексуальним домаганням


Подання скарги щодо фактів дискримінації, сексуальних домагань та інших проявів неетичної поведінки

Якщо працівник або здобувач вищої освіти інституту вважають, що щодо них в університеті було порушено Політику протидії дискримінації та сексуальним домаганням у ДІВТ, він або вона можуть подати скаргу.

Скарга подається у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу.

Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли стало відомо про його вчинення наступним чином:

  • в електронному вигляді на електронну пошту: [email protected];

  • за номером телефону: +38 (094) 956-59-14;

  • у паперовому вигляді до директорату інституту за адресою: вул. Фанагорійська, 7, м. Ізмаїл, 68600.