Денна форма навчання

1 семестр

2 семестр

Заліково-екзамаційна сесія

НУМС

ЕСЕОЗА

УСТСК

Заліково-екзамаційна сесія

Перескладання заліково-екзамаційної сесії

Перескладання заліково-екзамаційної сесії з комісією