2021-2022 навчальний рік

Анкета для науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти

Анкета для здобувачів щодо політики та процедур вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо)

Анкета для науково-педагогічних працівників щодо політики та процедур вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та або корупцією тощо)

Анкета для опитування випускників щодо якості здобутої освіти

Анкета для опитування студентів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу у I семестрі 2021-2022 навчального року

Анкета для роботодавців щодо якості підготовки фахівців

Анкета щодо дотримання здобувачами академічної доброчесності під час реалізації освітнього процесу

Анкета щодо можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти та втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес ДІВТ ДУІТ

Анкета щодо виявлення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти якістю та змістом освітньо-професійних програм

2020-2021 навчальний рік

Анкета для випускників щодо якості здобутої освіти

Анкета для здобувачів вищої освіти «Викладач очима здобувача» щодо задоволення рівнем викладання й освітньої діяльності науково-педагогічних працівників за 1 семестр 2020-2021 н.р.

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітнього процесу

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо ефективності організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій у 1 семестрі 2020-2021 н.р.

Анкета для здобувачів заочної форми навчання щодо задоволення рівнем викладання й освітньої діяльності науково-педагогічних працівників за 2 семестр 2020-2021 н.р.

Анкета для здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та організації освітнього процесу

Анкета для опитування здобувачів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу з використанням дистанційних технологій у 1 семестрі 2020-2021 н.р.

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників щодо якості освітніх програм

Анкета для роботодавців щодо якості підготовки фахівців