Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

27 Транспорт

Спеціальність

271 Морський та внутрішній водний транспорт

Спеціалізація

271.01 Навігація і управління морськими суднами

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Форма навчання

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Нормативна

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Зі скороченим строком навчання

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити