Діяльність з протидії корупції
у Дунайському інституті водного транспорту
Державного університету інфраструктури та технологій

Антикорупційна програма ДУІТ

Корупційними діяннями є:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

Законодавчі акти України відповідно питання боротьби з корупцією:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»;

  2. Закон України від 14.10.2014 № 1700-УІІ «Про запобігання корупції»;

  3. Закон України від 13.05.2014 № 1261-УІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України»;

З метою протидії корупційним проявам в Дунайському інституті водного транспорту реалізується комплекс організаційних, роз'яснювальних та інших заходів щодо запобігання та протидії корупції:

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції у ДІВТ ДУІТ

Заходи в ДІВТ ДУІТ щодо запобіганню та протидії корупції


Про факти корупційних правопорушень можна повідомляти:

  • на електронну пошту: [email protected];

  • за номером телефону: +38 (094) 956-59-14;

  • особистим листом до директорату інституту: вул. Фанагорійська, 7, м. Ізмаїл, 68600;

  • анонімно через Скриньку довіри.