Увага! Оплата за навчання у 2021/2022 навчальному році
для студентів-контрактників спеціальності 271 «Морський та річковий транспорт» становить:

Спеціалізація Освітня програма Денна форма навчання Заочна форма навчання
271.01 «Навігація і управління морськими суднами» «Навігація і управління морськими суднами» 25323 грн./рік 20768 грн./рік
271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами» «Управління судновими технічними системами і комплексами» 25323 грн./рік 20768 грн./рік
271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» 25323 грн./рік 20768 грн./рік

Наказ про Вартість навчання у 2021-2022 навчальному році  для студентів контрактників рівня освіти «бакалавр» денної та заочної форм навчання, зарахованих на перший курс або поновлених на інші курси до Дунайського інституту водного транспорту (.pdf)