Увага! Оплата за навчання у 2023/2024 навчальному році
для здобувачів-контрактників спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт становить:

Спеціалізація Освітня програма Денна форма навчання Заочна форма навчання
271.01 «Навігація і управління морськими суднами» «Навігація і управління морськими суднами» 27000 грн./рік 22000 грн./рік
271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами» «Управління судновими технічними системами і комплексами» 27000 грн./рік 22000 грн./рік
271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» 27000 грн./рік 22000 грн./рік

Наказ про Вартість навчання у 2023-2024 навчальному році для здобувачів вищої освіти контрактників рівня освіти «бакалавр» денної та заочної форм навчання, зарахованих на перший курс або поновлених на інші курси до Дунайського інституту водного транспорту