Назва освітнього компонента

Вид компонента

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

Складання атестаційного кваліфікаційного екзамену

підсумкова атестація

Завантажити

ОК1

Історія України та української культури

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК2

Українська мова за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК3

Фізика за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК4

Екологія та охорона навколишнього середовища

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК5

Університетські студії

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК6

Теоретична механіка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК7

Технічна хімія за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК8

Нарисна геометрія та інженерна графіка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК9

Англійська мова

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК10

Вища та прикладна математика

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК11

Інформаційні технології

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК12

Прикладна механіка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК13

Філософія

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК14

Основи морської справи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК15

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК16

Теорія і будова судна й основи суднової енергетики

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК17

Електротехніка та електрообладнання суден

навчальна дисципліна

Завантажити

курсовий проєкт

ОК18

Метрологія, стандартизація, управління якістю

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК19

Матеріалознавство і технологія матеріалів

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК20

Виживання в екстремальних умовах

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК21

Суднові палубні та вантажні механізми

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК22

Теорія автоматичного управління та автоматизація суднових енергетичних установок

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК23

Технічна термодинаміка та теплопередача

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК24

Стандарти Міжнародної морської організації

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК25

Гідромеханіка, судновий гідро- та пневмопривід

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК26

Судновий гвинто-рульовий комплекс

навчальна дисципліна

Завантажити

курсовий проєкт

ОК27

Суднові допоміжні установки та системи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК28

Використання суднових ресурсів, несення вахти та охоронні заходи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК29

Англійська мова за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити (2 курс)

Завантажити (3 курс)

ОК30

Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК31

Суднова холодильна техніка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК32

Суднові котельні та турбінні установки

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК33

Забезпечення морехідних якостей судна

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК34

Суднові двигуни внутрішнього згоряння та технологія використання робочих речовин

навчальна дисципліна

Завантажити (3 курс)

Завантажити (4 курс)

курсовий проєкт

ОК35

Тренажерна підготовка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК36

Технологічна практика

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК37

Виробничо-плавальна практика

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК38

Навчально-плавальна практика

навчальна дисципліна

Завантажити