Назва освітнього компонента

Вид компонента

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

Складання атестаційного кваліфікаційного екзамену

підсумкова атестація

Завантажити

ОК1

Історія України та української культури

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК2

Українська мова за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК3

Фізика за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК4

Екологія та охорона навколишнього середовища

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК5

Університетські студії

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК6

Теоретична механіка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК7

Нарисна геометрія та інженерна графіка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК8

Англійська мова

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК9

Вища та прикладна математика

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК10

Інформаційні технології

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК11

Основи економіки морського транспорту

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК12

Філософія

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК13

Основи морської справи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК14

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК15

Стандарти Міжнародної морської організації

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК16

Виживання в екстремальних умовах

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК17

Метеорологія та океанографія

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК18

Міжнародні правила попередження зіткнення суден, використання радіолокаційних систем  та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК19

Морехідна астрономія

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК20

Радіонавігаційні прилади та системи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК21

Теорія та будова судна

навчальна дисципліна

Завантажити (1 курс)

Завантажити (3 курс)

курсовий проєкт

ОК22

Електронавігаційні прилади

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК23

Навігаційно-інформаційні картографічні системи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК24

Комерційна експлуатація судна

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК25

Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК26

Англійська мова за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити (2 курс)

Завантажити (3 курс)

ОК27

Навігація і лоція

навчальна дисципліна

Завантажити (2 курс)

Завантажити (3 курс)

курсовий проєкт

ОК28

Глобальний морський зв'язок для забезпечення безпеки мореплавства, пошуку та рятування

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК29

Морехідні якості судна

навчальна дисципліна

Завантажити

курсовий проєкт

ОК30

Технології перевезення вантажів

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК31

Управління судном

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК32

Забезпечення навігаційної безпеки плавання

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК33

Інтегровані системи судноводіння

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК34

Навчально-плавальна практика

практика

Завантажити

ОК35

Виробничо-плавальна практика

практика

Завантажити