2021-2022 навчальний рік

Звіт про опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти

Звіт про проведення опитування здобувачів щодо політики та процедур вирішення конфліктних ситуацій

Звiт про проведення опитування НПП щодо полiтики та процедур вирiшення конфлiктних ситуацiй

Звіт про проведення опитування випускників щодо якості здобутої освіти

Звіт про опитування студентів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу у I семестрі 2021-2022 навчального року

Звіт про проведення опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців

Звіт щодо дотримання здобувачами академічної доброчесності під час реалізації освітнього процесу

Звiт про опитування здобувачiв вищоi освiти ОПП НУМС щодо можливостi формування iндивiдуальних освiтнiх траeкторiй та втiлення iдеї студентоцентризму в освiтнiй процес

Звiт про опитування здобувачiв вищоi освiти ОПП УСТСК щодо можливостi формування iндивiдуальних освiтнiх траeкторiй та втiлення iдеї студентоцентризму в освiтнiй процес

Звiт про опитування здобувачiв вищоi освiти ОПП ЕСОЗА щодо можливостi формування iндивiдуальних освiтнiх траeкторiй та втiлення iдеї студентоцентризму в освiтнiй процес

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо виявлення рівня задоволеності якістю та змістом освітньо-професійної програми НУМС

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо виявлення рівня задоволеності якістю та змістом освітньо-професійної програми УСТСК

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо виявлення рівня задоволеності якістю та змістом освітньо-професійної програми ЕСЕЗА

2020-2021 навчальний рік

Звіт про проведення опитування випускників щодо якості здобутої освіти

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима здобувача» щодо задоволення рівнем викладання й освітньої діяльності науково-педагогічних працівників за 1 семестр 2020-2021 н.р.

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітнього процесу

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти заочної форми навчання «Викладач очима здобувача» щодо задоволення рівнем викладання й освітньої діяльності НПП в 2 семестрі 2020-2021

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін

Звіт про опитування здобувачів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу з використанням дистанційних технологій у 1 семестрі 2020-2021 н.р

Звіт про опитування науково-педагогічних працівників щодо якості освітніх програм

Звіт про проведення опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців