2023-2024 навчальний рік

Звіт про опитування НПП щодо колабораційної діяльності 2023-2024

Звіт про опитування НПП з конфліктних ситуацій 2023-2024

Звіт про опитування НПП щодо проблем освіти в умовах воєнного стану 2023-2024

Звіт про опитування першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу у I семестрі 2023-2024

Звіт про проведення опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців 2023-2024

Звіт про опитування НПП щодо внутрішнього забезпечення якості освіти 2023-2024

Звіт про проведення опитування випускників щодо якості здобутої освіти 2023-2024

Звіт про проведення опитування випускників щодо змісту проєктів ОПП на 2024-2025 н.р.

Звіт про опитування здобувачів щодо можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій НУМС

Звіт про опитування здобувачів щодо можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій ЕСЕОЗА

Звіт про опитування здобувачів щодо можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій УСТСК

Звіт про проведення опитування здобувачів щодо проблем освіти та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану

2022-2023 навчальний рік

Звіт про опитування здобувачів щодо ІОТ ЕСЕОЗА

Звіт про опитування здобувачів щодо ІОТ НУМС

Звіт про опитування здобувачів щодо ІОТ УСТСК

Звіт про опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти 2022-2023

Звіт про опитування НПП з конфліктних ситуацій

Звіт про опитування студентів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу у I семестрі 2022-23

Звіт про проведення опитування здобувачів щодо політики та процедур вирішення конфліктних ситуацій 2022-2023

Звіт про проведення опитування здобувачів щодо проблем освіти та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану 2022-2023

Звіт про проведення опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців 2022-2023

Звіт щодо дотримання здобувачами академічної доброчесності під час реалізації освітнього процесу 2022-2023

Звiт про проведення опитування випускникiв щодо якостi здобутоi освiти 2022-2023

Звiт про опитування здобувачiв щодо виявлення рiвня задоволеностi змiстом ОПП ЕСЕОЗА

Звiт про опитування здобувачiв щодо виявлення рiвня задоволеностi змiстом ОПП УСТСК

Звiт про опитування здобувачiв щодо виявлення рiвня задоволеностi змiстом ОПП НУМС

2021-2022 навчальний рік

Звіт про опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти

Звіт про проведення опитування здобувачів щодо політики та процедур вирішення конфліктних ситуацій

Звiт про проведення опитування НПП щодо полiтики та процедур вирiшення конфлiктних ситуацiй

Звіт про проведення опитування випускників щодо якості здобутої освіти

Звіт про опитування студентів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу у I семестрі 2021-2022 навчального року

Звіт про проведення опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців

Звіт щодо дотримання здобувачами академічної доброчесності під час реалізації освітнього процесу

Звiт про опитування здобувачiв вищоi освiти ОПП НУМС щодо можливостi формування iндивiдуальних освiтнiх траeкторiй та втiлення iдеї студентоцентризму в освiтнiй процес

Звiт про опитування здобувачiв вищоi освiти ОПП УСТСК щодо можливостi формування iндивiдуальних освiтнiх траeкторiй та втiлення iдеї студентоцентризму в освiтнiй процес

Звiт про опитування здобувачiв вищоi освiти ОПП ЕСОЗА щодо можливостi формування iндивiдуальних освiтнiх траeкторiй та втiлення iдеї студентоцентризму в освiтнiй процес

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо виявлення рівня задоволеності якістю та змістом освітньо-професійної програми НУМС

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо виявлення рівня задоволеності якістю та змістом освітньо-професійної програми УСТСК

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо виявлення рівня задоволеності якістю та змістом освітньо-професійної програми ЕСЕЗА

2020-2021 навчальний рік

Звіт про проведення опитування випускників щодо якості здобутої освіти

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима здобувача» щодо задоволення рівнем викладання й освітньої діяльності науково-педагогічних працівників за 1 семестр 2020-2021 н.р.

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітнього процесу

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти заочної форми навчання «Викладач очима здобувача» щодо задоволення рівнем викладання й освітньої діяльності НПП в 2 семестрі 2020-2021

Звіт про проведення опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін

Звіт про опитування здобувачів-першокурсників щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу з використанням дистанційних технологій у 1 семестрі 2020-2021 н.р.

Звіт про опитування науково-педагогічних працівників щодо якості освітніх програм

Звіт про проведення опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців