Запобігання та протидія конфліктним ситуаціям
у Дунайському інституті водного транспорту
Державного університету інфраструктури та технологій

Конфлікт ‒ зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що приводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями; ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони.

Конфліктна ситуація ‒ ситуація, що об’єктивно містить явні передумови для конфлікту, що провокує ворожі дії, конфлікт.

З метою запобігання виникнення та протидії конфліктним ситуаціям у Дунайському інституті водного транспорту реалізується комплекс заходів:

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію конфліктним ситуаціям у ДІВТ ДУІТ на 2023-2024 навчальний рік

Заходи в ДІВТ ДУІТ щодо запобігання та протидії конфліктним ситуаціям


Нормативні документи ДУІТ щодо врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у освітньому процесі Державного університету інфраструктури та технологій

Якщо працівник або здобувач вищої освіти інституту вважають, що щодо них в Університеті було порушено їхні права, вони можуть подати скаргу до Комісії.

Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли повинно було стати відомо про його вчинення. Вона повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу.

Подати скаргу можна:

  • на електронну пошту: [email protected];

  • за номером телефону: +38 (094) 956-59-14;

  • у паперовому вигляді до директорату інституту за адресою: вул. Фанагорійська, 7, м. Ізмаїл, 68600.