Назва освітнього компонента

Вид компонента

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

Складання атестаційного кваліфікаційного екзамену

підсумкова атестація

Завантажити

ОК1

Історія України та української культури

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК2

Українська мова за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК3

Фізика за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК4

Екологія та охорона навколишнього середовища

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК5

Університетські студії

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК6

Теоретична механіка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК7

Нарисна геометрія та інженерна графіка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК8

Англійська мова

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК9

Вища та прикладна математика

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК10

Інформаційні технології

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК11

Філософія

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК12

Основи морської справи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК13

Теорія і будова судна й основи суднової енергетики

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК14

Основи метрології та електричні вимірювання

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК15

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК16

Електроніка і схемотехніка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК17

Теоретичні основи електротехніки

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК18

Електроматеріалознавство

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК19

Теорія автоматичного управління

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК20

Електричні машини

навчальна дисципліна

Завантажити (2 курс)

Завантажити (3 курс)

курсовий проєкт

ОК21

Техніка високих напруг та суднове високовольтне обладнання

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК22

Технічна термодинаміка та теплопередача

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК23

Виживання в екстремальних умовах

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК24

Силова електроніка та перетворювальна техніка

навчальна дисципліна

Завантажити

курсовий проєкт

ОК25

Суднове допоміжне обладнання, палубні та вантажні механізми

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК26

Експлуатація суднового електричного та електронного обладнання

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК27

Суднові автоматизовані електроприводи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК28

Використання суднових ресурсів, несення вахти та охоронні заходи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК29

Англійська мова за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити (2 курс)

Завантажити (3 курс)

ОК30

Суднові електричні пропульсивні установки

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК31

Технічне обслуговування та ремонт суднового електрообладнання і засобів автоматики

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК32

Суднові електроенергетичні установки та системи управління

навчальна дисципліна

Завантажити

курсовий проєкт

ОК33

Стандарти Міжнародної морської організації

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК34

Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудновий зв'язок та сигналізація

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК35

Тренажерна підготовка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК36

Технологічна практика

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК37

Виробничо-плавальна практика

практика

Завантажити

ОК38

Навчально-плавальна практика

практика

Завантажити