Назва освітнього компонента

Вид компонента

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

ОК1

Історія України та української культури

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК2

Українська мова за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК3

Фізика за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК4

Інформаційні технології

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК5

Університетські студії

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК6

Екологія та охорона навколишнього середовища

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК7

Основи економіки морського транспорту

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК8

Англійська мова

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК9

Вища та прикладна математика

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК10

Теоретична механіка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК11

Soft skills для моряків

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК12

Філософія науки і техніки

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК13

Основи морської справи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК14

Теорія і будова судна й основи суднової енергетики

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК15

Основи метрології та електричні вимірювання

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК16

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК17

Електроніка і схемотехніка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК18

Теоретичні основи електротехніки

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК19

Електроматеріалознавство

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК20

Теорія автоматичного управління

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК21

Електричні машини

навчальна дисципліна

Завантажити (2 курс)

Завантажити (3 курс)

ОК22

Техніка високих напруг та суднове високовольтне обладнання

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК23

Технічна термодинаміка та теплопередача

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК24

Виживання в екстремальних умовах

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК25

Силова електроніка та перетворювальна техніка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК26

Суднове допоміжне обладнання, палубні та вантажні механізми

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК27

Експлуатація суднового електричного та електронного обладнання

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК28

Суднові автоматизовані електроприводи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК29

Використання суднових ресурсів, несення вахти та охоронні заходи

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК30

Англійська мова за професійним спрямуванням

навчальна дисципліна

Завантажити (2 курс)

Завантажити (3 курс)

ОК31

Суднові електричні пропульсивні установки

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК32

Технічне обслуговування та ремонт суднового електрообладнання і засобів автоматики

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК33

Суднові електроенергетичні установки та системи управління

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК34

Стандарти Міжнародної морської організації

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК35

Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудновий зв'язок та сигналізація

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК36

Тренажерна підготовка

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК37

Технологічна практика

навчальна дисципліна

Завантажити

ОК38

Виробничо-плавальна практика

практика

Завантажити

ОК39

Навчально-плавальна практика

практика

Завантажити