Самоврядування здобувачів вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
Marine Institute Students' Union «Officers» (MISU «Officers»)

Положення про самоврядування здобувачів вищої освіти Marine Institute Students' Union «Officers»

Положення про вибори до Marine Institute Students' Union «Officers»

Marine Institute Students' Union «Officers» – це самоврядне громадське некомерційне об'єднання, створене з ініціативи здобувачів вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації спільних цілей, спрямованих на вирішення важливих питань та підтримки ініціатив здобувачів вищої освіти.

Діяльність MISU «Officers» направлена на вдосконалення освітнього процесу, створення умов для самореалізації особистості здобувачів вищої освіти, формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці, виховання духовності та культури здобувачів вищої освіти.

Основні задачі Marine Institute Students' Union «Officers»:

  • забезпечення та захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема щодо організації освітнього процесу;

  • покращення якості освітнього процесу та життя здобувачів вищої освіти під час перебування в інституті;

  • забезпечення виконання здобувачами вищої освіти своїх обов'язків;

  • сприяння навчальній, культурній та творчій діяльності здобувачів вищої освіти;

  • сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти моральних та етичних норм, виховання патріотизму;

  • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню здобувачами вищої освіти правопорушень;

  • участь в організації та проведенні заходів, передбачених планом виховної роботи ДІВТ та планом роботи Marine Institute Students' Union «Officers»;

  • сприяння у створенні відповідних умов для проживання та відпочинку здобувачів вищої освіти;

  • організація співробітництва зі здобувачами вищої освіти інших вищих навчальних закладів освіти та молодіжними організаціями.

План роботи Marine Institute Students' Union «Officers» на 2022-2023 н. р.

Звіт роботи Marine Institute Students' Union «Officers» за І семестр 2022-2023 н.р.

Протоколи засідань Marine Institute Students' Union «Officers»

Склад Marine Institute Students' Union «Officers»


President MISU «Officers»

(Голова MISU «Officers»)

Дмитро Корченко


First Deputy President

(Перший заступник голови MISU «Officers»)

Анастасія Лєшан


Deputy President for Logistic

(Заступник голови MISU «Officers» з питань матеріально-технічного забезпечення)

Віктор Дронов


Deputy President for Sports and Mass Events and Labor Discipline

(Заступник голови MISU «Officers» з питань спортивно-масових заходів та трудової дисципліни)

Михайло Кібак


Deputy President for Culture and Patriotic Education

(Заступник голови MISU «Officers» з питань культури та патріотичного виховання)

Олексій Садовський


Deputy President for Educational and Upbringing Work

(Заступник голови MISU «Officers» з питань навчально-виховної роботи)

Ярослав Мамонько

 


Secretary

(Секретар MISU «Officers»)

Лєда Кальчик