Дунайський інститут водного транспорту

about-the-institute

Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (ДІВТ ДУІТ) (до 01.01.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій) у місті Ізмаїлі – молодий структурний підрозділ, який був створений у 2013 році на базі Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Підготовка висококваліфікованих фахівців рядового та командного складу морських суден та берегових структур морської галузі проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту», вимог Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками), Закону України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року», Європейських стандартів забезпечення якості у вищій освіті, Стандарту за та інших правових документів та актів. За роки свого існування тут отримали путівку в життя штурмани, суднові механіки, електромеханіки.

Інститут здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» за спеціалізаціями:

  • навігація і управління морськими суднами;

  • управління судновими технічними системами і комплексами;

  • експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.

Випускники спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами» мають можливість працювати в командному складі морських та річкових суден, суднових доків, бурових платформ, плавучих кранів та інших плавзасобів та на підприємствах, в установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства.

Випускники спеціалізацій «Управління судновими технічними системами і комплексами» та «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» можуть працювати в командному складі морських та річкових суден, суднових доків, бурових платформ, плавучих кранів та інших плавзасобів, на керівних посадах судноремонтних, суднобудівних заводів, баз технічного обслуговування флоту, портових майстерень, гідротехнічних підприємств, підприємств рибного господарства та інших підприємствах, які мають у своєму складі плавзасоби.

Інститут докладає всебічних зусиль в напрямку забезпечення всіх необхідних умов для інтелектуального, морального та фізичного зростання здобувачів вищої освіти. Шляхом проведення різноманітних науково-методичних заходів (робота наукових гуртків, клубу англійської мови, проблемних груп, інтернет-конференції здобувачів вищої освіти, щорічна Регіональна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Морські дослідження Дунайського регіону: молодь, наука, інновації»), виробничо-плавальної практики, зустрічей з роботодавцями ми всі разом йдемо до спільної мети – підготовки висококваліфікованих фахівців для українського та міжнародного ринку праці, створення умов для розкриття потенціалу, що закладений у кожній особистості. Для поліпшення підготовки кадрів в інституті здійснено тісний контакт з галузевими державними підприємствами, крюїнгами, судноплавними компаніями.

Освітня діяльність інституту спрямована на створення умов для особистісного професійного розвитку та самовдосконалення, творчої самореалізації, формування національно орієнтованих та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної вищої освіти, розроблення і запровадження освітніх інноваційних технологій, забезпечення соціального захисту здобувачів вищої освіти та педагогічних працівників, відповідального ставлення до власного здоров'я та охорони навколишнього середовища.

Науково-педагогічний колектив та здобувачі вищої освіти сприяють дотриманню академічної доброчесності, керуючись під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності сукупністю етичних принципів та визначених законом правил з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень.

У пріоритетах інституту визначальне місце завжди буде знаходити всебічне сприяння формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, тобто персонального шляху реалізації особистісного та професійного потенціалу здобувача вищої освіти.

Сучасне обладнання, методичне забезпечення та кваліфікований кадровий потенціал дають змогу в повній мірі забезпечити освітній процес та якісну підготовку морських фахівців. Всі випускники інституту мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі вищої освіти. Диплом випускника ДІВТ ДУІТ гарантує працевлаштування, забезпечує високий рівень оплати праці, перспективи кар’єрного зростання впродовж життя та конкурентоспроможності на світовому ринку праці. Наш інститут один з тих вищих навчальних закладів, який прагне створити такі умови, щоб кожна людина, яка бажає отримати високий рівень вищої морської освіти, змогла це зробити.

Історія Дунайського інституту водного транспорту

У 2000 році Київською державною академією водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного утворено представництво в м. Ізмаїл.

В 2004 році реорганізоване в Навчально-консультаційний центр (НКЦ).

У 2013 році НКЦ було перетворено на Дунайський факультет морського та річкового транспорту із денною та заочною формою навчання.

З 2017 року Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного реорганізовано на Державний університет інфраструктури та технологій.

З 1 січня 2021 року Дунайський факультет морського та річкового транспорту реорганізовано в Дунайський інститут водного транспорту.

Сьогодні Дунайський інститут водного транспорту здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за наступними спеціалізаціями:

  • 271.01. Навігація і управління морськими суднами, освітня програма «Навігація і управління морськими суднами»;

  • 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами, освітня програма «Управління судновими технічними системами і комплексами»;

  • 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики, освітня програма «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики».

Для отримання практичних навичок і проведення практичного навчання здобувачів вищої освіти використовується навчально-тренажерне судно «Новий Донбас» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», тренажерне обладнання учбово-тренажерного центру «Альфа-Трейнінг». Базами практики є Ізмаїльський морський торгівельний порт, ДП «Ренійський морський торговельний порт», ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», Судоремонтне підприємство Дунайсудосервіс, ПАТ «Дунайсудоремонт», а також крюінгові компанії.

Співробітники Дунайського інституту водного транспорту

Директорат

Провідний інженер
Архіпова Валерія Анатоліївна

Контактна інформація:
тел.: +38 (068) 143-94-14;
Viber, Telegram: +38 (068) 143-94-14;
ел. пошта: [email protected]

Графік роботи:
Пн-Пт
09:00 – 17:30
Обідня перерва
13:00 – 13:30

Методист І категорії
Середенко Людмила Володимирівна

Контактна інформація:
тел.: +38 (096) 381-45-00;
Viber: +38 (096) 633-18-54;
ел. пошта: [email protected]

Графік роботи:
Пн-Пт
09:00 – 17:30
Обідня перерва
12:30 – 13:00

.

Завідувач лабораторії кафедри СВ та ЕТС на ВТ
Філібойченко Ольга Олександрівна

Контактна інформація:
тел.: +38 (068) 143-94-14;
Viber, Telegram: +38 (068) 143-94-14;
ел. пошта: [email protected]

Графік роботи:
Пн-Пт
09:00 – 17:30
Обідня перерва
12:30 – 13:00

.

Секретар
Тостоган Дар’я Сергіївна

Контактна інформація:
тел.: +38 (094) 956-59-14;
Viber, Telegram: +38 (094) 956-59-14;
ел. пошта: [email protected]

Графік роботи:
Пн-Пт
09:00 – 17:30
Обідня перерва
13:00 – 13:30

Навчальна частина

Старший лаборант
Бабере Оксана Сергіївна

Контактна інформація:
тел.: +38 (068) 466-58-63;
Viber, Telegram,
WhatsApp: +38 (068) 466-58-63;
ел. пошта: [email protected]

Графік роботи:
Пн-Пт
09:00 – 17:30
Обідня перерва
12:30 – 13:00

Старший лаборант
Краєва Анна Олегівна

Контактна інформація:
тел.: +38 (068) 466-58-63;
Viber, Telegram,
WhatsApp: +38 (068) 466-58-63;
ел. пошта: [email protected]

Графік роботи:
Пн-Пт
09:00 – 17:30
Обідня перерва
12:00 – 12:30

 

Інженер І категорії
Односум Олександр Олександрович

Контактна інформація:
тел.: +38 (068) 466-58-63;
Viber, Telegram,
WhatsApp: +38 (068) 466-58-63;
ел. пошта: [email protected]

Графік роботи:
Пн-Пт
09:00 – 17:30
Обідня перерва
12:30 – 13:00

 
 

Бібліотека

Бібліотекар
Фетова Олеся Вікторівна

Контактна інформація:
тел.: +38 (068) 466-58-63;
Viber, Telegram,
WhatsApp: +38 (068) 466-58-63;
ел. пошта: [email protected]

Графік роботи:
Пн-Пт
09:00 – 17:30
Обідня перерва
13:00 – 13:30