1. Полiтика формування та розвитку Soft Skills у здобувачів вищої освіти ДІВТ ДУІТ

  2. Положення про Вчену раду Дунайського інституту водного транспорту ДУІТ

  3. Положення про Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

  4. Положення про курсову роботу здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання у Дунайському інституті водного транспорту

  5. Положення про переведення здобувачів вищої освіти на навчання за індивідуальними планами-графіками в ДІВТ ДУІТ

  6. Положення про Раду з якості вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

  7. Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників

  8. Положення про систему рейтингового оцінювання успішності здобувачів вищої освіти у Дунайському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

  9. Положення про формування soft skills учасників освітнього процесу в ДІВТ ДУІТ

  10. Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ДІВТ ДУІТ

  11. Положення про електронні журнали 2023 р.