Відкрите практичне заняття з дисципліни «Основи економіки морського транспорту»

V Регіональна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Морські дослідження Дунайського регіону: молодь, наука, інновації – 2023»
23.03.2023
Відкрите заняття з дисципліни «Суспільно-політичні студії»
28.03.2023
V Регіональна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Морські дослідження Дунайського регіону: молодь, наука, інновації – 2023»
23.03.2023
Відкрите заняття з дисципліни «Суспільно-політичні студії»
28.03.2023

Відкрите практичне заняття з дисципліни «Основи економіки морського транспорту»

Одним з пріоритетних завдань внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в ДІВТ ДУІТ є оцінка якості роботи науково-педагогічного працівника, вдосконалення методики проведення занять, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи. Від ефективності управління цією діяльністю залежить мотивація до самовдосконалення та підвищення педагогічної майстерності.

27 березня 2023 р. в.о. завідувача кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін, к.е.н, доцентом Войченко Т.О. для здобувачів 1 курсу спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами» було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Основи економіки морського транспорту» на тему: «Перевезення морського транспорту. Обґрунтування вибору оптимального типу судна». Після лекційного курсу здобувачі приступили до застосування знань теоретичного матеріалу з дисципліни для вирішення прикладних задач щодо експлуатаційних та економічних показників роботи транспортного флоту, ефективності перевезення вантажів, вміння виявляти і використовувати внутрішні резерви підвищення рентабельності і зниження собівартості перевезень.

Це відповідає фаховій спрямованості майбутніх фахівців морської галузі, зазначеної в ОПП «Навігація і управління морськими суднами», яка передбачає формування знань і навичок з основних розділів прикладної економіки транспорту, зокрема питання, пов’язані з проблемами управління та бюджетування морського транспорту, структурою та особливостями основного, оборотного та людського капіталу, економіко-експлуатаційними показниками роботи морського транспорту, процесами ціноутворення, оподаткування, інвестування та інноваційними процесами в судноплавстві, портовій та сервісній діяльності.

 
 

Comments are closed.