2022-2023 навчальний рік

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми
«Навігація і управління морськими суднами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2022-2023 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Байрамова О.В. – голова Ради з якості вищої освіти ДІВТ, к. філос. наук, доцент.
Запропонувала інтегрувати у єдиний курс «Логіка та критичне мислення» освітні компоненти «Логіка», «Критичне мислення», які під час проведення циклу опитувань здобувачів вищої освіти ДІВТ ДУІТ у січні 2022 року було надано у якості пропозицій щодо розширення списку освітніх компонентів самостійного вибору (цикл загальної підготовки). Навички критичного мислення, які популяризують у XXI столітті, дають змогу не потонути в інформаційній лавині, не піддатися різного роду маніпуляціям, допомагають приймати зважені рішення, ефективно їх вирішувати та шукати нові шляхи розв’язання проблем. Критичне мислення базується на законах логіки та на розумінні психологічних процесів, які протікають у нашій свідомості, саме тому найбільш доцільним буде запропонувати майбутнім фахівцям морської галузі інтегрований курс «Логіка та критичне мислення», який буде одночасно філософським, математичним, гуманітарним, теоретичним і практичним за своєю спрямованістю.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №10 від 05.04.2022)

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонент введено курс «Логіка та критичне мислення».

Роботодавці

Тодорова Н.С. – начальник філії в м. Ізмаїл ТОВ «Марлоу Навігейшен Україна».
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Єрохін А.Ю. – директор ДП «ІМТП».
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Здобувачі освіти

Глоба Д.С. –здобувач ІV курсу денної форми навчання ДІВТ ДУІТ.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Здобувачі освіти I-IV курсу.
Було надано пропозиції щодо розширення списку освітніх компонентів блоку самостійного вибору (цикл загальної підготовки) за рахунок введення в освітньо-професійну програму курсів, що сприяють розвитку soft skills, а саме «Логіка», «Критичне мислення», «Лідерство та професійна успішність», «Медіаграмотність та інформаційна безпека», «Екологічна та природно-техногенна безпека».

Опитування

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонент введено курси «Логіка та критичне мислення», «Лідерство та професійна успішність», «Медіаграмотність та інформаційна безпека», «Екологічна та природно-техногенна безпека».

Випускники

Бузовський С.С. - випускник ДІВТ ДУІТ 2020 року заочної форми навчання
Відгук позитивний

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Годорожа С.Ф. - випускник денної форми навчання 2020 р.
Відгук позитивний

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми
«Управління судновими технічними системами і комплексами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2022-2023 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Байрамова О.В. – голова Ради з якості вищої освіти ДІВТ, к. філос. наук, доцент.
Запропонувала інтегрувати у єдиний курс «Логіка та критичне мислення» освітні компоненти «Логіка», «Критичне мислення», які під час проведення циклу опитувань здобувачів вищої освіти ДІВТ ДУІТ у січні 2022 року було надано у якості пропозицій щодо розширення списку освітніх компонентів самостійного вибору (цикл загальної підготовки). Навички критичного мислення, які популяризують у XXI столітті, дають змогу не потонути в інформаційній лавині, не піддатися різного роду маніпуляціям, допомагають приймати зважені рішення, ефективно їх вирішувати та шукати нові шляхи розв’язання проблем. Критичне мислення базується на законах логіки та на розумінні психологічних процесів, які протікають у нашій свідомості, саме тому найбільш доцільним буде запропонувати майбутнім фахівцям морської галузі інтегрований курс «Логіка та критичне мислення», який буде одночасно філософським, математичним, гуманітарним, теоретичним і практичним за своєю спрямованістю.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №10 від 05.04.2022)

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонент введено курс «Логіка та критичне мислення».

Роботодавці

Назаренко К.В. - директор ПП «СІ ДАЙМОНД КРЮ КОМПАНІ».
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Купрієнко В.М. - директор ПрАТ «Дунайсудноремонт».
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Чимбер С.С. - виконавчий директор ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудосервіс».
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Здобувачі освіти

Єребакан І.І. – здобувач ІІІ курсу денної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Здобувачі освіти I-IV курсу.
Було надано пропозиції щодо розширення списку освітніх компонентів блоку самостійного вибору (цикл загальної підготовки) за рахунок введення в освітньо-професійну програму курсів, що сприяють розвитку soft skills, а саме «Логіка», «Критичне мислення», «Лідерство та професійна успішність», «Медіаграмотність та інформаційна безпека», «Екологічна та природно-техногенна безпека».

Опитування

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонент введено курси «Логіка та критичне мислення», «Лідерство та професійна успішність», «Медіаграмотність та інформаційна безпека», «Екологічна та природно-техногенна безпека».

Випускники

Мінчев Г.В. - випускник ДІВТ ДУІТ 2021 року заочної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Молдован І.Д. - випускник ДІВТ ДУІТ 2020 року денної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми
«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2022-2023 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Байрамова О.В. – голова Ради з якості вищої освіти ДІВТ, к. філос. наук, доцент.
Запропонувала інтегрувати у єдиний курс «Логіка та критичне мислення» освітні компоненти «Логіка», «Критичне мислення», які під час проведення циклу опитувань здобувачів вищої освіти ДІВТ ДУІТ у січні 2022 року було надано у якості пропозицій щодо розширення списку освітніх компонентів самостійного вибору (цикл загальної підготовки). Навички критичного мислення, які популяризують у XXI столітті, дають змогу не потонути в інформаційній лавині, не піддатися різного роду маніпуляціям, допомагають приймати зважені рішення, ефективно їх вирішувати та шукати нові шляхи розв’язання проблем. Критичне мислення базується на законах логіки та на розумінні психологічних процесів, які протікають у нашій свідомості, саме тому найбільш доцільним буде запропонувати майбутнім фахівцям морської галузі інтегрований курс «Логіка та критичне мислення», який буде одночасно філософським, математичним, гуманітарним, теоретичним і практичним за своєю спрямованістю.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №10 від 05.04.2022)

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонент введено курс «Логіка та критичне мислення».

Роботодавці

Бойко С.С. - директор ТОВ «ДЖЕНКО САУС ГРУП».
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Сенілов І.В. – заст. нач. служби технічної експлуатації флоту ПрАТ «УДП».
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Здобувачі освіти

Чалок Б.В. – здобувач ІІІ курсу денної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Здобувачі освіти I-IV курсу.
Було надано пропозиції щодо розширення списку освітніх компонентів блоку самостійного вибору (цикл загальної підготовки) за рахунок введення в освітньо-професійну програму курсів, що сприяють розвитку soft skills, а саме «Логіка», «Критичне мислення», «Лідерство та професійна успішність», «Медіаграмотність та інформаційна безпека», «Екологічна та природно-техногенна безпека».

Опитування

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонент введено курси «Логіка та критичне мислення», «Лідерство та професійна успішність», «Медіаграмотність та інформаційна безпека», «Екологічна та природно-техногенна безпека».

Випускники

Дога О.А. - випускник ДІВТ ДУІТ 2021 року заочної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.