2023-2024 навчальний рік

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми
«Навігація і управління морськими суднами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2023-2024 н.р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Олена Дакі – директор ДІВТ ДУІТ, професор кафедри СВ та ЕТС на ВТ, доктор технічних наук, професор.
Запропонувала додати у вибірковий блок освітніх компонентів мовні блоки на кожному курсі навчання, які будуть сприяти реалізації проєкту ДІВТ ДУІТ «Мовна палітра Дунайського регіону» та надавати можливість вивчення болгарської, німецької та румунської мови.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №7 від 06.03.2023 р.)

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонентів на другому курсі введено освітні компоненти «Вступ до болгарської мови», «Вступ до німецької мови», «Вступ до румунської мови», «Практичний курс болгарської мови», «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс румунської мови»; на третьому – «Сучасна болгарська мова», «Сучасна німецька мова», «Сучасна румунська мова», «Болгарська мова за професійним спрямуванням», «Німецька мова за професійним спрямуванням», «Румунська мова за професійним спрямуванням»; на четвертому – «Ділова німецька мова», «Ділова болгарська мова», «Ділова румунська мова».

Роботодавці

Наталія Тодорова – начальник філії в м. Ізмаїл ТОВ «Марлоу Навігейшен Україна».
У зв’язку з посиленням вимог Міжнародних конвенцій до безпеки людського життя, поведінки членів екіпажів в надзвичайних ситуаціях, правил виживання в умовах надзвичайних ситуацій, було запропоновано доповнити освітній компонент «Глобальний морський зв'язок у разі лиха та безпеки» вивченням сучасних методів контролю за рухом судна за допомогою приладу LRIT( Long Range Identification and Tracking of Ships), який розроблено згідно з рекомендаціями Комітету з морської безпеки.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – зміст освітнього компонента скореговано відповідно до отриманих пропозицій.

Андрій Єрохін – директор ДП «ІМТП».
Відгук позитивний

Рецензія/відгук

Позитивний відгук.
Інформацію взято до відома

Здобувачі освіти

Здобувачі освіти I-IV курсу
Було надано пропозиції щодо розширення списку освітніх компонентів блоку самостійного вибору (цикл загальної підготовки) за рахунок введення в освітньо-професійну програму курсів, що сприяють розвитку soft skills, а саме «Методи управління часом», «Особистий розвиток», «Статистичний аналіз даних».

Опитування

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонентів введено курси «Ефективна комунікація у професійній діяльності» та «Лідерство та управління командною взаємодією (teambuilding)», «Статистичні методи аналізу та моделювання експлуатації технічних систем на водному транспорті» (протокол розширеного засідання кафедри СВ та ЕТС на ВТ №7 від 06.03.2023 р.)

Випускники

Давид Гогітідзе - випускник ДІВТ ДУІТ 2022 року заочної форми навчання
Було надано пропозицію щодо посилення практичної підготовки для набуття таких загальних компетентностей, як здатність приймати і реалізовувати обгрунтовані управлінські рішення та організовувати роботу колективу, у тому числі, в складних і критичних умовах.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонентів введено курси «Лідерство та управління командною взаємодією (teambuilding)» (протокол розширеного засідання кафедри СВ та ЕТС на ВТ №7 від 06.03.2023 р.)

Сергій Ратніков - випускник денної форми навчання 2021 р.
Посилити практичну підготовку з освітнього компонента «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – збільшена кількість аудиторних годин для освітніх компонентів «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням» (протокол розширеного засідання кафедри СВ та ЕТС на ВТ №7 від 06.03.2023 р.)

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми
«Управління судновими технічними системами і комплексами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2023-2024 н.р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Олена Дакі – директор ДІВТ ДУІТ, професор кафедри СВ та ЕТС на ВТ, доктор технічних наук, професор.
Було запропоновано додати у вибірковий блок освітніх компонентів мовні блоки на кожному курсі навчання, які будуть сприяти реалізації проєкту ДІВТ ДУІТ «Мовна палітра Дунайського регіону» та надавати можливість вивчення болгарської, німецької та румунської мови.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №7 від 06.03.2023 р.)

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонентів на другому курсі введено освітні компоненти «Вступ до болгарської мови», «Вступ до німецької мови», «Вступ до румунської мови», «Практичний курс болгарської мови», «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс румунської мови»; на третьому – «Сучасна болгарська мова», «Сучасна німецька мова», «Сучасна румунська мова», «Болгарська мова за професійним спрямуванням», «Німецька мова за професійним спрямуванням», «Румунська мова за професійним спрямуванням»; на четвертому – «Ділова німецька мова», «Ділова болгарська мова», «Ділова румунська мова».

Роботодавці

Катерина Назаренко - директор ПП «СІ ДАЙМОНД КРЮ КОМПАНІ».
Було запропоновано доповнити зміст освітнього компонента «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» вивченням складу і номенклатури ремонтних агрегатів та ремкомплектів з обслуговування суднових технічних систем, що дозволить значно покращити якість і швидкість агрегатної заміни та ремонту суднових технічних засобів, а також зменшити негативний вплив аварійних станів судна і екіпажу.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – зміст освітнього компонента скореговано відповідно до отриманих пропозицій.

Віктор Бузань - в.о. голови правління ПрАТ «Дунайсудноремонт».
Було запропоновано доповнити зміст освітнього компонента «Теорія автоматичного управління та автоматизація суднових енергетичних установок» вивченням системи дистанційного автоматичного управління головним двигуном.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – зміст освітнього компонента скореговано відповідно до отриманих пропозицій.

Руслан Грушко - директор ТОВ СП «Дунайсудносервіс».
Було запропоновано доповнити зміст освітнього компонента «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та технологія використання робочих речовин» вивченням сучасних систем розподілення і управління подаванням робочої суміші через форсунки у камери згоряння СДВЗ, які дозволяють оптимізувати паливну суміш, збільшити потужність і ККД суднового ДВЗ.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – зміст освітнього компонента скореговано відповідно до отриманих пропозицій.

Здобувачі освіти

Здобувачі освіти I-IV курсу
Було надано пропозиції щодо розширення списку освітніх компонентів блоку самостійного вибору (цикл загальної підготовки) за рахунок введення в освітньо-професійну програму курсів «Математична статистика», «Інформаційна безпека», «Психологія стосунків».

Опитування

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонентів введено курси «Статистичні методи аналізу та моделювання експлуатації технічних систем на водному транспорті», «Ефективна комунікація у професійній діяльності», «Лідерство та управління командною взаємодією (teambuilding)» (протокол розширеного засідання кафедри СВ та ЕТС на ВТ №7 від 06.03.2023 р.)

Випускники

Павло Сиртмач - випускник ДІВТ ДУІТ 2021 року заочної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Олексій Желєв - випускник ДІВТ ДУІТ 2022 року денної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми
«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2023-2024 н.р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Олена Дакі – директор ДІВТ ДУІТ, професор кафедри СВ та ЕТС на ВТ, доктор технічних наук, професор.
Запропонувала додати у вибірковий блок освітніх компонентів мовні блоки на кожному курсі навчання, які будуть сприяти реалізації проєкту ДІВТ ДУІТ «Мовна палітра Дунайського регіону» та надають можливість вивчення болгарської, німецької та румунської мови.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №7 від 06.03.2023 р.)

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонентів на другому курсі введено освітні компоненти «Вступ до болгарської мови», «Вступ до німецької мови», «Вступ до румунської мови», «Практичний курс болгарської мови», «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс румунської мови»; на третьому – «Сучасна болгарська мова», «Сучасна німецька мова», «Сучасна румунська мова», «Болгарська мова за професійним спрямуванням», «Німецька мова за професійним спрямуванням», «Румунська мова за професійним спрямуванням»; на четвертому – «Ділова німецька мова», «Ділова болгарська мова», «Ділова румунська мова».

Роботодавці

Сергій Бойко – директор ТОВ «ДЖЕНКО САУС ГРУП».
З метою поліпшення задоволення відповідності рівня підготовки здобувачів сучасним вимогам ринку праці запропонував доповнити зміст освітнього компонента «Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудновий зв'язок та сигналізація» вивченням сучасних суднових мікропроцесорних інформаційно-вимірювальних систем і комплексів, які використовуються для автоматизації управління судновими технічними енергетичними установками, судновим електрообладнанням та засобами сигналізації і захисту. Також доцільним є вивчення засобів суднового VHF зв’язку ближнього радіусу дії, у тому числі з використанням цифрової обробки сигналу.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – зміст освітнього компонента скореговано відповідно до отриманих пропозицій.

Олег Вельчев – заступник начальника з питань роботи з міжнародними неурядовими організаціями та виконання Кодексу ОСПЗ Служби безпеки судноплавства ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство».
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Здобувачі освіти

Здобувачі освіти I-IV курсу.
Було надано пропозиції щодо розширення списку освітніх компонентів блоку самостійного вибору (цикл загальної підготовки) за рахунок введення в освітньо-професійну програму курсів, що сприяють розвитку soft skills, а саме «Культурна комунікація», «Професійний саморозвиток», «Психологічні проблеми спілкування», «Психологія успіху».

Опитування

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки до блоку вибіркових освітніх компонентів введено курси «Ефективна комунікація у професійній діяльності» та «Лідерство та управління командною взаємодією (teambuilding)», «Статистичні методи аналізу та моделювання експлуатації технічних систем на водному транспорті» (протокол розширеного засідання кафедри СВ та ЕТС на ВТ №7 від 06.03.2023 р.)

Випускники

Василь Михайлов - випускник ДІВТ ДУІТ 2022 року заочної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Ігор Пєю, випускник ДІВТ ДУІТ 2022 року денної форми навчання.
Було надано пропозицію щодо посилення формування іншомовної комунікативної компетентності, а саме використання англійської мови у письмовій та усній формі, у тому числі при виконанні професійних обов’язків.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – збільшена кількість аудиторних годин для освітніх компонентів «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням» (протокол розширеного засідання кафедри СВ та ЕТС на ВТ №7 від 06.03.2023 р.).