2024-2025 навчальний рік

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми
«Навігація і управління морськими суднами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт
галузі знань 27 Транспорт
2024-2025 н.р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Олена Дакі – директор ДІВТ ДУІТ, професор кафедри СВЕТС на ВТ, доктор технічних наук, професор.
Запропонувала додати в зміст освітнього компоненту «Основи морської справи» змістовний модуль «Робочі документи моряка: море-ріка», який буде сприяти інформуванню здобувачів щодо алгоритму отримання морських сертифікатів, кваліфікаційних та робочих документів відповідно до введення в дію змін до Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1499 від 30.12.2022 р.

Розширене засідання випускової кафедри СВЕТС на ВТ (протокол №7 від 07.02.2024 р.)

Пропозицію враховано – зміст освітнього компоненту скореговано відповідно до отриманої пропозиції.

Валерій Федунов – старший викладач кафедри СВЕТС на ВТ, гарант ОПП НУМС.
Запропонував додати до вибіркового блоку освітньо-професійної програми Навігація і управління морськими суднами освітній компонент «Лоція ріки Дунай», актуалізований участю України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону та набувший особливого стратегічного значення в умовах воєнного часу, коли Дунайський регіон та річковий транспорт стають ключовими для військових та гуманітарних операцій.

Розширене засідання випускової кафедри СВЕТС на ВТ (протокол №7 від 07.02.2024 р.)

Пропозицію враховано – до циклу фахової підготовки (вибірковий блок) введено освітній компонент «Лоція ріки Дунай»

Роботодавці

Наталія Тодорова – начальник філії в м. Ізмаїл ТОВ «Марлоу Навігейшен Україна».
Запропонувала посилити компетенції щодо використання Стандартного морського розмовника ІМО та використання англійської мови, а також навичок керівництва екіпажем та ефективної комунікації.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – зміст освітнього компоненту «Англійська мова за професійним спрямуванням» скореговано відповідно до отриманих пропозицій.

Юрій ФРОЛОВ – Менеджер (управитель) служби земельної і майнової роботи ПрАТ «УДП» Запропонував посилити увагу до вивчення особливостей перевезення небезпечних вантажів (за вимогами IMDG Code), планування, забезпечення та нагляду за безпечним розміщенням, кріпленням, розвантаженням вантажів та догляду за вантажами під час рейсу.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – зміст освітнього компоненту «Технологія перевезення вантажів» скореговано відповідно до отриманих пропозицій.

Здобувачі освіти

Здобувачі освіти I-IV курсу
Було надано пропозиції щодо розширення списку освітніх компонентів блоку самостійного вибору (цикл загальної підготовки) за рахунок введення в освітньо-професійну програму курсу, який сприяє набуттю практичних навичок управління стресом, емоційним балансом, підвищення рівня концентрації, власної продуктивності тощо.

Опитування

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки (вибірковий блок) введено освітній компонент «Mindfulness-практики для моряків» (протокол розширеного засідання кафедри СВЕТС на ВТ №7 від 07.02.2024 р.)

Випускники

Денис КАРДАШОВ - випускник ДІВТ ДУІТ 2023 року заочної форми навчання
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Богдан КУЗМЕНКО - випускник денної форми навчання 2023 р.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми
«Управління судновими технічними системами і комплексами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт
галузі знань 27 Транспорт
2024-2025 н.р.

Стейкголдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Олена Дакі – директор ДІВТ ДУІТ, професор кафедри СВЕТС на ВТ, доктор технічних наук, професор.
Запропонувала додати в зміст освітнього компоненту «Основи морської справи» змістовний модуль «Робочі документи моряка: море-ріка», який буде сприяти інформуванню здобувачів щодо алгоритму отримання морських сертифікатів, кваліфікаційних та робочих документів відповідно до введення в дію змін до Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1499 від 30.12.2022 р.

Розширене засідання випускової кафедри СВЕТС на ВТ (протокол №7 від 07.02.2024 р.)

Пропозицію враховано – зміст освітнього компоненту скореговано відповідно до отриманої пропозиції.

Роботодавці

Катерина Назаренко - директор ПП «СІ ДАЙМОНД КРЮ КОМПАНІ».
Для максимального забезпечення підготовки майбутніх суднових механіків запропоновано збільшити практичну підготовку за рахунок аудиторної та позааудиторної самостійної роботи з професійно-орієнтованих освітніх компонентів.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - збільшено кількість аудиторних годин для освітніх компонентів «Теорія та будова судна й основи суднової енергетики», «Судновий гвинто-рульовий комплекс», «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів», «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та технологія використання робочих речовин».

Віктор Бузань - в.о. голови правління ПрАТ «Дунайсудноремонт».
Запропонував посилити рівень знань щодо володіння іноземною мовою в частині використання збірника стандартизованих фраз CESNI, фраз звʼязку між судном та берегом, з безпеки судна та під час лиха.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – зміст освітнього компоненту «Англійська мова за професійним спрямуванням» скореговано відповідно до отриманої пропозиції.

Руслан Грушко - директор ТОВ СП «Дунайсудносервіс».
Запропонув збільшити обсяг знань та вмінь, які стосуються надання першої допомоги та екстреної медичної допомоги на судні та ознайомлення з основами медицини в умовах обмеженого доступу до медичних ресурсів.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – збільшено кількість аудиторних годин для освітнього компоненту «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги».

Олег Мудраченко – заступник директора технічного департаменту ПрАТ «УДП».
Запропонував розглянути можливість та доцільність посилення рівня підготовки щодо надання першої медичної допомоги на суднах.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – збільшено кількість аудиторних годин для освітнього компоненту «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги».

Здобувачі освіти

Здобувачі освіти I-IV курсу
Було надано пропозиції щодо розширення списку освітніх компонентів блоку самостійного вибору (цикл загальної підготовки) за рахунок введення в освітньо-професійну програму курсу, який сприяє набуттю практичних навичок управління стресом, емоційним балансом, підвищення рівня концентрації, власної продуктивності тощо.

Опитування

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки (вибірковий блок) введено освітній компонент «Mindfulness-практики для моряків» (протокол розширеного засідання кафедри СВЕТС на ВТ №7 від 07.02.2024 р.).

Випускники

Кирило Клєвак - випускник ДІВТ ДУІТ 2023 року денної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Павло Зябкін - випускник ДІВТ ДУІТ 2023 року заочної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми
«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт
галузі знань 27 Транспорт
2024-2025 н.р.

Стейкголдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Олена Дакі – директор ДІВТ ДУІТ, професор кафедри СВЕТС на ВТ, доктор технічних наук, професор.
Запропонувала додати в зміст освітнього компоненту «Основи морської справи» змістовний модуль «Робочі документи моряка: море-ріка», який буде сприяти інформуванню здобувачів щодо алгоритму отримання морських сертифікатів, кваліфікаційних та робочих документів відповідно до введення в дію змін до Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1499 від 30.12.2022 р.

Розширене засідання випускової кафедри СВЕТС на ВТ (протокол №7 від 07.02.2024 р.)

Пропозицію враховано – зміст освітнього компоненту скореговано відповідно до отриманої пропозиції.

Роботодавці

Сергій Бойко – директор ТОВ «ДЖЕНКО САУС ГРУП».
Запропонував передбачити в змісті освітньо-професійної програми вивчення методів та стратегій управління транспортно-логістичними системами, особливо в контексті морського транспорту.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - зміст освітньо-професійного компоненту «Технології перевезення вантажів» скореговано відповідно до отриманої пропозиції.

Олег Вельчев – заступник начальника з питань роботи з міжнародними неурядовими організаціями та виконання Кодексу ОСПЗ Служби безпеки судноплавства ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство».
Запропонував додати курс з морської інженерії, який передбачає вивчення інженерних аспектів, зокрема тих, що стосуються конструкції та обслуговування морських інженерних споруд.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – до циклу фахової підготовки (вибірковий блок) введено освітній компонент «Морська інженерія» (протокол №7 від 07.02.2024 р.)

Здобувачі освіти

Здобувачі освіти I-IV курсу
Було надано пропозиції щодо розширення списку освітніх компонентів блоку самостійного вибору (цикл загальної підготовки) за рахунок введення в освітньо-професійну програму курсу, який сприяє набуттю практичних навичок управління стресом, емоційним балансом, підвищення рівня концентрації, власної продуктивності тощо.

Опитування

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки (вибірковий блок) введено освітній компонент «Mindfulness-практики для моряків» (протокол розширеного засідання кафедри СВЕТС на ВТ №7 від 07.02.2024 р.)

Випускники

Дмитро Куцар - випускник ДІВТ ДУІТ 2023 року заочної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Станіслав Павлюк - випускник ДІВТ ДУІТ 2023 року денної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.