Як відомо, англійська мова є пріоритетною в морській галузі. Науково-педагогічний склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін завжди підтримує прагнення здобувачів вищої освіти до вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції. З цією метою старшими викладачами кафедри Катрич А. В. і Строєнко Н. Г. та ініціативною групою здобувачів освіти було створено проблемну групу English club – Клуб англійської мови. Основною метою Клубу є розвиток комунікативної, лінгво-країнознавчої та культурної іншомовної компетенції здобувачів освіти. Клуб ставить перед собою такі завдання:

  • проведення тренінгів, майстер-класів та семінарів для навчання і розвитку здібностей здобувачів освіти на англійській мові;

  • організаційна та консультативна допомога в самостійних наукових дослідженнях здобувачів освіти;

  • залучення здобувачів освіти до участі в мистецьких заходах; створення умов для розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти;

  • розвиток інтересу до міжнародної комунікації на англійській мові;

  • підвищення мотивації до вивчення англійської мови та самоосвіти в цілому;

  • розширення світогляду та ерудиції здобувачів освіти;

  • формування активної соціальної позиції.

В клубі обговорюються актуальні проблеми сьогодення, тому участь у засіданнях сприяє покращенню навичок критичного та аналітичного мислення здобувачів вищої освіти, надає досвід публічних виступів.

Наразі зустрічі проблемної групи проходять в дистанційному режимі. Члени клубу також спілкуються в групі в одному із месенджерів.

Клуб англійської мови завжди відкритий для нових членів.