З 2021 р. у Дунайському інституті водного транспорту розпочала роботу проблемна група «Історія розвитку водного транспорту України». Керівник – к.і.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Майданевич С. Б.

Проблемна група була організована з метою поглиблення знань у здобувачів вищої освіти з історії вітчизняного судноплавства та морського права, оволодіння здобувачами навичками науково-пошукової роботи, формування у них критичного мислення, професійно-правової культури, уміння працювати з різними джерелами інформації та виступати на наукових заходах. Засідання проблемної групи відбуваються щомісяця відповідно до затвердженого плану роботи. На засіданнях здобувачі обговорюють актуальні питання водного транспорту України від найдавніших часів до сьогодення, вчаться вести дискусії, аргументовано доводити достовірність власної точки зору, працювати в команді. Крім того, учасники проблемної групи розвивають комунікативні навички, аналітичні здібності, займаються науково-дослідною роботою, обмінюються досвідом участі у суспільних наукових заходах.

Гуртківці приймають активну участь в науковому житті інституту. Вони є учасниками різноманітних наукових заходів (конференції, засідання круглих столів, проблемні семінари тощо), які проводяться як в навчальному закладі, так і поза його межами. У 2021 р. здобувачі І курсу спеціалізації «271.01 Навігація і управління морськими суднами» (Кальчик Л., Попов В., Дронов В.) прийняли участь у засіданні круглого столу «Сучасні проблеми безпеки судноплавства та охорони навколишнього середовища», який проходив у Дунайському інституті водного транспорту 28 жовтня 2021 р. Здобувачі ІІІ курсу спеціалізації «271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами» (Сем’янин О. та Бондаренко В.) були учасниками ХІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми морського транспорту та безпеки мореплавства» (м. Херсон, 18 листопада 2021 р.). В червні 2022 р. Кальчик Л. прийняла участь у роботі щорічної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів ДУІТ, яка проводилася на базі Державного університету інфраструктури та технологій з публікацією тез доповіді (м. Київ, 6-8 червня 2022р.). Наприкінці червня 2022 р. здобувачі Кальчик Л. і Лєбєдєв В. стали учасниками регіональної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти «Морські дослідження Дунайського регіону: молодь, наука, інновації ‒ 2022», яка відбулася на базі ДІВТ ДУІТ 29 червня 2022 р., з публікацією тез доповідей.