В Дунайському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій працює студентська проблемна група «Математична студія», яку очолює старший викладач кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дорофєєва Зоя Яковлівна. В роботі проблемної групи беруть участь студенти першого курсу денної форми навчання спеціалізації «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики».

Завданням студентської проблемної групи «Математична студія» є:

  • розширення та поглиблення теоретичних знань з різних розділів дисципліни «Вища та прикладна математика»;

  • підвищення математичної компетентності студентів шляхом знайомства з різними методами розв’язування математичних задач, зокрема й нестандартних;

  • вироблення компетенцій застосування математики у прикладних задачах;

  • формування наукових інтересів та навичок дослідницької роботи.

Організаційні напрямки діяльності проблемної групи включають:

  • проведення засідань, заслуховування студентських доповідей;

  • підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях;

  • інформування про проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій;

  • надання консультативної підтримки під час роботи над тезами доповідей та статтями для публікацій.

Під час засідань студентської проблемної групи «Математична студія» відбувається підготовка та розгляд доповідей студентів. Гуртківці беруть активну участь у науковому житті інституту – роботі науково-практичних круглих столів «Сучасні проблеми безпеки судноплавства та охорони навколишнього середовища» та студентських Регіональних науково-практичних конференціях «Морські дослідження Дунайського регіону: молодь, наука, інновації».