В Дунайському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій працює студентська проблемна група «Математична студія», яку очолює старший викладач кафедри природничо – математичних та інженерно – технічних дисциплін Дорофєєва Зоя Яковлівна. В роботі проблемної групи беруть участь студенти першого курсу денної форми навчання.

Завданням студентської проблемної групи «Математична студія» є:

  • розширення та поглиблення теоретичних знань з різних розділів дисципліни «Вища та прикладна математика»;

  • підвищення математичної компетентності студентів шляхом знайомства з різними методами розв’язування математичних задач, зокрема й нестандартних;

  • вироблення компетенцій застосування математики у прикладних задачах;

  • формування наукових інтересів та навичок дослідницької роботи.

Організаційні напрямки діяльності проблемної групи включають:

  • проведення засідань, заслуховування студентських доповідей;

  • підготовка студентів до участі у наукових конференціях;

  • інформування про проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій;

  • надання консультативної підтримки під час роботи над тезами доповідей та статтями для публікацій.