В 2023-2024 н.р. у Дунайському інституті водного транспорту продовжує роботу проблемна група «Сучасні проблеми безпеки судноплавства». Керівник – к.пед.н., доцент кафедри природничо- математичних та інженерно-технічних дисциплін Наталія УРУМ. Було оновлено Положення та план роботи на 2023-2024 н.р., також проблемна група поповнилась новими членами.

Основними завданнями студентської проблемної групи є забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу, розширення кругозору та поглиблення знань з освітніх компонентів «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги», «Виживання в екстремальних умовах», «Екологія та охорона навколишнього середовища». Засідання СПГ проводяться не рідше одного разу на місяць.

На засіданнях розглядаються актуальні теми щодо: 1. Безпека на морі та піклування про людей на судні; 2. Міжнародна Конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 pоку, змінена протоколом 1978 року, з поправками; 3.Законодавство та заходи щодо забезпечення охорони людського життя на морі; 4. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками: категорії суден, до яких застосовується; призначення; зміст; 5.Забезпечення протипожежної безпеки та боротьба з пожежами на суднах; 6. Суднові рятувальні засоби, їх використання та експлуатація; 7. Надання першої медичної допомоги на суднах; 8.Організація та процедури рятування на морі; 9. Боротьба екіпажу за живучість судна; 10. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори на суднах: фізичні, хімічні, біологічні; їх вплив на організм людини; засоби та методи зниження їх впливу.

Гуртківці приймають активну участь в науковому житті Інституту. Вони є учасниками різноманітних наукових заходів (конференції, засідання круглих столів, проблемні семінари тощо), які проводяться як в навчальному закладі, так і поза його межами.

Зокрема здобувачі І курсу ОПП «УСТСК» Сергій ДМИТРІЄВ, Ігор ПЕТРУНЯ, Денис ПЕТРЕНКО, та здобувачі ІІ курсу ОПП «НУМС» Максим БОЙНЕГРІ, Іван СИВОКОНЬ, Дмитро КОРЧЕНКО, Костянтин СТРАТІЙЧУК, Андрій СМИРНИЙ, Анастасія ЛЄШАН прийняли активну участь в онлайн-засіданні науково-практичного круглого столу для здобувачів вищої освіти за темою «Сучасні проблеми безпеки судноплавства та охорони навколишнього середовища», який традиційно проводиться восени Дунайським інститутом водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій за ініціативою директорату і особисто директора Дунайського інституту водного транспорту ДУІТ доктора технічних наук, професора Олени ДАКІ.

Учасниками VІ Регіональній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти «Морські дослідження дунайського регіону: молодь, наука, інновації – 2024» стали здобувачі І курсу ОПП «УСТСК» Ігор ПЕТРУНЯ, Олександр ЧУГУННІКОВ, Артем МИРОНЕНКО, Денис ПЕТРЕНКО, здобувач І курсу ОПП «ЕСЕОЗА» Сергій СЕВЕРЮК.

В роботі секції Дунайського інституту водного транспорту «Проблеми водного транспорту: історії, сучасний стан та перспективам розвитку» ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України», яка проводиться в Державному університету інфраструктури та технологій, активну участь прийняли гуртківці здобувачі І курсу ОПП «ЕСЕОЗА» Володимир ШЕВЧЕНКО, Микита АРДЕЛЯН, Владислав КУБЕНКО, Сергій СЕВЕРЮК, Артем ВОДЗЯНОВСЬКИЙ, здобувачі І курсу ОПП «НУМС» Микола СМОКІН, Віктор МАРАРІ, Володимир ЧУЖУК.