В Дунайському інституті водного транспорту активно проводиться науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. Для виконання цих заходів у Дунайському інституті водного транспорту під керівництвом доцента кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Урум Наталії Степанівни з 2016 року працює проблемна група “Сучасні проблеми безпеки судноплавства”. Робота проблемної групи здійснюється відповідно до науково-дослідної та навчально-методичної діяльності кафедри. На засіданнях проблемної групи, які відбуваються раз на місяць, студенти переглядають та обговорюють документальні фільми з сучасних проблем безпеки судноплавства «Аварії на морі», «Приклади АМС»; розглядають нові методологічні підходи до виконання таких видів наукової роботи, як підготовка статей, доповідей та тез, з якими вони беруть участь у засіданнях круглих столів та роботі студентських наукових конференцій.