В Дунайському інституті водного транспорту діє студентський науково-практичний гурток «Застосування законів фізики в експлуатації технічних систем на водному транспорті». Керівник гуртка – Якусевич Юрій Геннадійович – к.т.н., доцент кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті.

Чисельність студентів науково-практичного гуртка складає 10 чоловік. Склад гуртка щорічно оновлюється та поповнюється новими членами, що забезпечує поповнення новими технічними ідеями в застосуванні законів фізики для експлуатації суднових транспортних систем на водних шляхах.

Гуртківці є постійними активними учасниками студентських наукових заходів. Так студенти гуртка з доповідями на теми « Особливості будови та роботи синхронних машин» та «Особливості частотного управління асинхронних машин» взяли участь у роботі ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку», яка відбулася на Дунайському факультеті морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 19-20 листопада 2020 року та здобули справедливі нагороди – дипломи за активну участь у заході.

Щороку студенти гуртка планують та продовжують займатися творчою науково-практичною участю у заходах, що стимулює інтерес до технічних знань та їх застосування. І це вони підтверджують своїми заявками на участь в роботі студентської Регіональної науково-практичної конференції «Морські дослідження Дунайського регіону: молодь, наука, інновації», яку щорічно проводить Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

Мета студентського науково-практичного гуртка – оволодіння фундаментальними поняттями фізики, методами сучасного дослідження для формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення.

Завданнями гуртка є поширення знань студентів щодо основних понять, визначень, законів фізики; методики описання і дослідження фізичних явищ; алгоритмів розв’язання типових задач з усіх розділів дисципліни. Під час занять гуртка студенти здобувають навички застосовувати фізичні закони і методики досліджень при вивченні загальнонаукових, інженерних і спеціальних дисциплін; застосовувати на практиці отримані теоретичні знання при розв’язанні конкретних завдань, пов’язаних з рухом судна; відокремлювати конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності, визначати характеристики руху судна; правильно користуватись вимірювальними приладами, визначати ціну поділки і приладову похибку;

Відвідування наукового гуртка сприяє набуттю студентами знань та розумінь основних теорій, принципів, методів та понять, що лежать в основі термогідродинамічних процесів, механічної та електромеханічної інженерії, знань конструкції об’єктів суднових технічних засобів і систем, принципу їх роботи та розуміння процесів, що в них відбуваються.