Студентська проблемна група – творчий колектив студентів, об’єднаних з метою якісної підготовки фахівців морської галузі. Керівник групи – Іваненко Віталій Миколайович, капітан далекого плавання, старший викладач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті. Метою роботи групи є створення умов для науково-дослідної діяльності здібних і талановитих студентів. Основними завданнями студентської проблемної групи є забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу, розширення кругозору та поглиблення знань з навчальної дисципліни «МППЗС-72, використання РЛС та ЗАРП». Засідання СПГ проводяться не рідше одного разу на місяць. На засіданнях групи студенти навчаються використовувати концептуальні знання та критичне розуміння основних законів, теорій, принципів, методів і понять навігації та управління морськими суднами для вирішення професійних завдань, забезпечувати організацію та дотримання процедур несення безпечної навігаційної вахти, використовувати радіолокатор та засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки для забезпечення безпеки плавання, забезпечувати експлуатацію систем дистанційного управління руховою установкою та системами й службами машинного відділення, розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у сфері судноводіння, аналізувати та прогнозувати процеси та стан навігаційного обладнання в умовах неповної або обмеженої інформації.

В результаті відвідування студентської проблемної групи студенти набувають навичок оцінки навігаційної інформації, отриманої з усіх джерел, зокрема радіолокатора, засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки та електронних комплексів навігаційно-інформаційної системи з метою прийняття рішень для уникнення зіткнення та управління безпечним плаванням судна; техніки судноводіння за умов відсутності видимості.