Підвищення кваліфікації НПП
28.04.2023
Тематичний місячник Експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики
28.04.2023
Підвищення кваліфікації НПП
28.04.2023
Тематичний місячник Експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики
28.04.2023

Тематичний тиждень комерційної експлуатації флоту

З 24 по 28 квітня в Дунайському інституті водного транспорту ДУІТ проходив тематичний тиждень комерційної експлуатації флоту. Під керівництвом в.о. завідувача кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін, кандидата економічних наук, доцента Войченко Т.О. для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Навігація і управління морським суднами», були проведені інформаційно-пізнавальні засідання, головною метою яких є отримання здобувачами навичок самостійного опрацювання і узагальнення знань, здобутих в результаті вивчення навчальної дисципліни «Комерційна експлуатація судна», формування фундаментальних знань, на базі яких майбутній фахівець морського бізнесу матиме можливість самостійно оволодіти всім новим, що буде в ході подальшої глобалізації економічних процесів. В рамках тематичного тижня здобувачі продемонстрували навички самостійного опрацювання додаткових джерел, які надають можливість краще зрозуміти численні питання комерційної експлуатації судна, з якої судноводії зіштовхуються у своїй повсякденній практичній роботі для забезпечення високого комерційного результату рейсу, презентував результати власних досліджень, які регламентують взаємовідносини сторін у системі «відправник вантажу – порт навантаження – судно – порт вивантаження – вантажоодержувач». Представлені презентації надали можливість ознайомитись з питаннями, з якими судноводії стикаються побічно, але їхнє розуміння необхідне для правильної оцінки ситуації, яка може складатися, і прийняття рішення, наприклад, у комерційно-правових відносинах на різних етапах перевезення, укладення договорів про права та обов'язки сторін, які мають встановлюватися, виходячи з чинних міжнародних нормативно-правових документів, національних законодавчих актів, існуючих правил та звичаїв, вміння захищати інтереси судновласника у разі виникнення спірних ситуацій та конфліктів у процесі здійснення перевезення. Як показує практика, успішне вирішення цих завдань багато в чому залежить від рівня комерційного забезпечення процесу транспортування вантажів морем, тобто умов та правил взаємовідносин його учасників. Завершився тиждень контрольним тестуванням здобувачів на перевірку вдосконалення власної системи знань, застосування її для розв’язування професійних завдань, здатності сприймати й генерувати нові ідеї, приймати рішення і брати на себе відповідальність, ініціювати та здійснювати продуктивну діяльність. Отримані знання і навички наукового дослідження стають необхідними для конкурентоздатності здобувачів морської освіти на ринку праці моряків.

 
 

Comments are closed.