ІХ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства»
18.11.2021
Відкрите заняття з дисципліни «Менеджмент морських ресурсів»
23.11.2021
ІХ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства»
18.11.2021
Відкрите заняття з дисципліни «Менеджмент морських ресурсів»
23.11.2021

Тиждень філософії, етико-релігійної толерантності

Всесвітній день філософії - щорічне свято, започатковане з ініціативи ЮНЕСКО у 2002 році, яке проводиться щороку у третій четвер листопада, щоб «на глобальному рівні залучити світову спільноту до скарбів філософської думки». Метою проведення заходів до всесвітнього дня філософії є знайомство людей з філософським надбанням; додавання буденному мисленню нових ідей; поширення філософського способу мислення; стимулювання дискусій та дебатів з актуальних питань, що стають сьогодні перед суспільством; знаходження шляхів відродження філософського способу життя. Відповідно до плану роботу ДІВТ ДУІТ, з 15 по 19 листопада 2021 р. було реалізовано низку заходів у рамках тижня філософії під керівництвом в.о. зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Байрамової Олени Вікторівни.

На початку тематичного тижня було проведено опитування здобувачів освіти на тему «Soft skills як філософія успіху сучасних фахівців» та було сформовано рейтинг «Топ-20 фільмів та книжок, що прокачають ваші soft skills».

17 листопада майбутні фахівці морської галузі стали учасниками семінару «Рефлексія емоційних станів в професійній діяльності моряків» та проаналізували шляхи підвищення рівня культури емоційного життя сучасного фахівця, що виявляється у навичках формування позитивних емоцій у своїй соціальній групі, проявляти гнучкість поведінки, нестандартність та креативність у вирішеннні професійних завдань, комунікації з різними людьми та самореалізації особистості.

18 листопада здобувачі освіти 3 курсу пройшли навчання на платформі громадянської освіти ВУМ online-курси «Сталий розвиток: нова філософія мислення», «Школа ефективного мислення», «Креативне мислення», «Вступ до критичного мислення». Після успішного проходження освітніх модулів всі отримали відповідні сертифікати, поділились своїм досвідом та думками після навчання.

Підсумком тижня стало проведення філософського сторітелінгу «Філософія лідерства як спосіб життя», під час якого здобувачі освіти 3 курсу спеціалізацій «Управління судновими технічними системами і комплексами», «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики», «Навігація і управління морськими суднами» намагались з’ясувати природу феномену лідерства, вимоги до сучасного лідера, загальні підходи до розвитку лідерства. Учасники заходів брали участь у модерованих діалогах із елементами сократівського методу - спільно читали та обговорювали фрагменти творів класичних і сучасних мислителів, обмінювались думками і досвідом з наміром глибше зрозуміти себе, власну лідерську місію та цінності, що лежать в основі професійних та повсякденних рішень.

Comments are closed.