Програма підвищення кваліфікації «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти»

Засідання круглого столу «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка: сучасний стан та перспективи розвитку»
25.03.2021
Засідання круглого столу «Академічна доброчесність: студентські ініціативи»
08.04.2021
Засідання круглого столу «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка: сучасний стан та перспективи розвитку»
25.03.2021
Засідання круглого столу «Академічна доброчесність: студентські ініціативи»
08.04.2021

Програма підвищення кваліфікації «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти»

3 22 по 26 березня 2021 провідні фахівці Центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу СумДУ (А.Артюхов, О. Крамаренко, Ю.Волк) запропонували освітянам, науково-педагогічним працівникам долучитись до програми підвищення кваліфікації «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти», у якій взяла участь к.ф.н., в.о. завідувача кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Байрамова О.В. Програма була спрямована на формування особистих навичок здійснення освітньо-наукової діяльності із застосуванням принципів академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин, активної позиції щодо участі у формуванні системи забезпечення якості та протидії проявам академічної недоброчесності. Учасники програми мали змогу ознайомитися з національною та міжнародною нормативною базою, що описує систему академічної доброчесності у закладах освіти; з проявами академічної недоброчесності; з системою забезпечення академічної доброчесності у закладах освіти; з світовим досвідом у розбудові системи академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин; з особливостями зовнішнього забезпечення академічної доброчесності незалежними агенціями. Після успішного завершення програми підвищення кваліфікації учасники отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Comments are closed.