Науково-практичний семінар «Академічна доброчесність: практичний досвід»

Засідання круглого столу «Академічна доброчесність: студентські ініціативи»
08.04.2021
Методичний семінар «Формування академічної культури доброчесності та якості освіти»
26.04.2021
Засідання круглого столу «Академічна доброчесність: студентські ініціативи»
08.04.2021
Методичний семінар «Формування академічної культури доброчесності та якості освіти»
26.04.2021

Науково-практичний семінар «Академічна доброчесність: практичний досвід»

08 квітня 2021 р. здобувачі освіти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (далі ДІВТ ДУІТ) та в.о. завідувача кафедри ПМ та ІТД, к.ф.н. Байрамова О.В. прийняли участь у науково-практичному семінарі «Академічна доброчесність: практичний досвід», ініціаторами організації якого виступив Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Міжрегіональної академії управління персоналом. Учасниками та спікерами заходу виступили керівники структурних підрозділів та науково-педагогічні працівники Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Хмельницького музичного коледжу імені В.І. Заремби, Хмельницького національного університету ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Глухівського агротехнічного інституту імені С.А.Ковпака СНАУ, Інституту педагогіки НАПН України, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Ключовими темами для обговорення були: розвиток культури академічної доброчесності у закладах освіти; стан імплементації Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту» у контексті розвитку культури академічної доброчесності та забезпечення якості освіти; упровадження сучасних програмних рішень для розвитку академічної культури, боротьби з академічним плагіатом та забезпечення якості освіти; практика впровадження етичних кодексів в українських закладах освіти; критерії, правила та процедури оцінювання якості знань здобувачів освіти; академічна доброчесність: що в студентів та учнів на думці? (практика анкетувань та опитувань).

Голова Студентської ради ДІВТ ДУІТ Бабенко Володимир розповів учасникам науково-практичного семінару про форми та засоби популяризації культури академічної доброчесності у академічній спільноті ДІВТ. Володимир підкреслив, що організація освітнього процесу ДІВТ передбачає визнання всіма учасниками освітнього процесу політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності, організацію заходів, які сприяють формуванню етичних стандартів та загальної культури серед здобувачів освіти, прагнуть демонструвати “нульову” толерантність відносно порушення принципів та правил академічної доброчесності. Зазначив регулярність проведення опитування здобувачів вищої освіти та тематичних лекцій, круглих столів, семінарів, тренінгів. Наголосив на важливості підвищення рівня інформованості учасників освітнього процесу засобами неформальної та інформальної освіти, завдяки чому відбувається додаткове навчання основам академічного письма та підвищенню рівня академічної культури взагалі. Поділився досвідом роботи студентської ради інституту щодо проведення просвітницької кампанії серед здобувачів, яка включає розробку та презенацію інформаційних та навчальних матеріалів щодо академічної доброчесності, залучення здобувачів до ознайомлення з навчальними вебінарами від Проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), ознайомлення здобувачів першого курсу на початку нового навчального року з основними нормативно-правовими документами ДІВТ ДУІТ, які регулюють питання реалізації принципів академічної доброчесності в освітньому процесі та ін.

За підсумками роботи науково-практичного семінару планується опублікувати збірник тез доповідей та наукових статей. Щиро дякуємо організаторам та всім учасникам науково-практичного семінару за можливість обміну практиками щодо реалізації академічної доброчесності та отримання нового досвіду!

Comments are closed.