Методичний семінар «Формування академічної культури доброчесності та якості освіти»

Науково-практичний семінар «Академічна доброчесність: практичний досвід»
08.04.2021
Вебінар “Як створити центр забезпечення якості освіти – досвід Університету Ватерлоо”
27.04.2021
Науково-практичний семінар «Академічна доброчесність: практичний досвід»
08.04.2021
Вебінар “Як створити центр забезпечення якості освіти – досвід Університету Ватерлоо”
27.04.2021

Методичний семінар «Формування академічної культури доброчесності та якості освіти»

З метою підвищення інформаційної компетентності професорсько-викладацького складу ДІВТ ДУІТ 26 квітня 2021 року було проведено методичний семінар «Формування академічної культури доброчесності та якості освіти». В рамках заходу проаналізовано актуальні завдання в дослідженні академічної доброчесності – боротьба з плагіатом, формування етичних норм академічної спільноти, виховання інформаційної грамотності, підвищення мотивації навчання. Описано комплекс заходів щодо академічної доброчесності, впроваджених в освітній процес ДІВТ. Етика вищої школи, цінності, що лежать в основі її наукової та освітньої діяльності, принципи та правила взаємовідносин у викладацьких колективах, у взаємостосунках зі здобувачами вищої освіти є основою здатності академічної корпорації до дієвої саморегуляції та спроможності підвищення якості освіти у сучасних навчальних закладах. Учасники освітнього процесу системно підтримують принципи академічної доброчесності, що дозволяє відповідати вимогам сучасної міжнародної наукової спільноти та суспільства в цілому, тим самим створюючи позитивний імідж нашого ЗВО. Робота ДІВТ ДУІТ в цьому напрямку триває!

Comments are closed.