Міжнародний день академічної доброчесності

День боротьби з роботами на замовлення
19.10.2022
Місячник академічної доброчесності у Дунайському інституті водного транспорту ДУІТ
21.10.2022
День боротьби з роботами на замовлення
19.10.2022
Місячник академічної доброчесності у Дунайському інституті водного транспорту ДУІТ
21.10.2022

Міжнародний день академічної доброчесності

21 жовтня 2022 року Україна приєднується до святкування Міжнародного дня академічної доброчесності. Вчені багатьох країн визначають поняття «академічна доброчесність» як усвідомлення культури поведінки в академічному середовищі та вміння чесно діяти у ньому відповідно до встановлених етичних норм та поважати наукові здобутки колег.

Однією з важливих складових внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Дунайському інституті водного транспорту ДУІТ є система забезпечення наукової та академічної доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками інституту, створює особистісно-орієнтоване середовище нетерпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних стосунків.

ДІВТ ДУІТ значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньому процесі. Впровадження таких принципів означає, що під час навчання та дослідницької роботи здобувачі освіти, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

До Міжнародного дня академічної доброчесності головою Ради з якості вищої освіти ДІВТ ДУІТ, кандидатом філософських наук, доцентом Оленою Байрамовою було проведено тренінг для науково-педагогічних працівників інституту «Академічна доброчесність - ключовий принцип роботи в академічній спільноті», під час якого було проаналізовано «Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості» (над рекомендаціями працювала команда проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізуються Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти). Учасники тренінгу отримали практичні знання і навички щодо впровадження основних принципів академічної доброчесності.

Дякуємо за цікавий захід!

Comments are closed.